مراقبت از سالمندان واکر دار

مراقبت از سالمندان واکر دار ؛ بسیاری از افرادی که سالمند هستند و به خوبی نمی توانند راه بروند به پرستاری که با روش های نگه داری از سالمندان واکر دار آشنا هستند نیاز دارند. این دسته از سالمندان به خوبی توانایی راه رفتن ندارند و به همین دلیل باید از واکر استفاده کنند. در واقع پرستاری که به مراقبت از سالمندان واکر دار  می پردازد،

باید بدانید که یکی از مهمترین وسیله های زندگی آنها واکر است، چرا که به وسیله آن می توانند در طول روز راه بروند. بسیاری از پیرزن و پیرمرد هایی که به وسیله واکر راه می روند، بدون شک قادر به انجام تعدادی از فعالیت های زندگی روزمره خود نیستند و به همین دلیل نیاز به پرستاری که با روش های مراقبت و نگه  داری از سالمندان واکر دار آشنایی دارد پیدا خواهند کرد. از آنجایی که برخی از خانواده ها نمی توانند از سالمندان خود نگهداری کنند و دغدغه های زندگی خویش را دارند پرستار سالمند از به بهترین نحو ممکن می تواند این وظیفه را بر عهده بگیرد.

وظایف پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را انجام می دهد

همانطوری که می دانید بیشتر سالمندان مشکلات خاص و مربوط به خودشان را دارند که پرستار آنها باید به خوبی بتواند وظایف خود را در مورد مشکلات آن سالمند انجام دهد. پرستاری که نگه داری از سالمندان واکر دار را انجام می دهد باید با برخی از فعالیت های خود آشنایی داشته باشد و به خوبی بتواند وظایف خود را انجام دهد که وظایف او عبارت می باشد از :

 انجام دادن فعالیت های روزانه سالمند

 پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را انجام می دهد می تواند به صورت شبانه روزی، نیمه موقت و یا روزانه از سالمندی که راه رفتن او با واکر می باشد مراقبت کند و برخی از فعالیت های روزانه او را انجام دهد. فرد سالمندی که با واکر راه می رود بدون شک تعدادی از فعالیت های روزانه خود را مثل دستشویی رفتن و یا حمام رفتن و … را نمی تواند انجام دهد، به همین دلیل در انجام دادن هر یک از این فعالیت ها به کمک پرستار نیاز دارد. در واقع پرستار باید بداند این دسته از سالمندان تنها نیازی که ندارند راه رفتن است، ولی برای اینکه فعالیت های دیگر روزانه خود را انجام دهند به کمک پرستار نیاز دارند. پرستار سالمندی  که به وسیله واکر راه می رود، باید به خوبی با وظایف خود آشنایی داشته باشد و بر همین اساس می تواند تمامی کارهای سالمند را انجام دهد.


مراقبت از سالمندان واکردار--نگهداری از سالمند

مراقبت از سالمندان واکردار

 

 جلوگیری از فشار آوردن سالمند به خود

همانطوری که می دانید بیشتر سالمندانی که با واکر راه می روند، بیشتر فشار دستان خود را برای استفاده از واکر می گذارند، ولی پرستاری که مراقبت از سالمند واکر دار را انجام می دهد باید مانع این کار سالمندان شود و به آنها در استفاده از واکر کمک کند. بسیاری از فعالیت های روزانه خود را سالمندانی که می توانند انجام دهند را مایل هستند با واکر خود انجام دهند، به همین دلیل پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را بر عهده می گیرد باید در استفاده از واکر به سالمندان کمک کند و مانع فشار آوردن بیش از حد آنها به خودشان شود.

1. اطمینان پیدا کردن از سالم بودن واکر

یکی از نکات دیگر و مهمی که در وظایف پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را قبول می کند وجود دارد این است که، در مورد سالم بودن واکر اطمینان کافی را به دست آورد. در واقع اگر واکر مشکلی داشته باشد و به سالمند به خوبی نتواند از آن استفاده کند، امکان دارد که دچار آسیب شود و یا زمین بخورد. تناسبی که بین واکر وجود دارد و دستان فرد سالمند دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد و پرستار باید به صورت دائم این نکته را در نظر بگیرد و اندازه آن را درست کند.مچ دست و کمر سالمند مهمترین اعضای بدن او می باشد که با واکر ارتباط دارد و پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را انجام می دهد باد به خوبی به این تناسب دقت داشته باشد.

2. واکر در دسترس فرد سالمند باشد

 پرستاری که مراقبت از سالمندان واکر دار را بر عهده می گیرد باید واکر را در دسترس فرد سالمند قرار دهد تا از این طریق سالمند هر زمانی که مایل است از آن استفاده کند. در واقع زمانی که سالمند خواب است نباید واکر در نزدیک تخت باشد، ولی زیاد هم نباید آن را دور از دسترس سالمند قرار دهید. سالمندانی که آلزایمر هم دارند و از واکر استفاده می کنند، بدونن شک باید همیشه واکر خود را مشاهده کنند، به همین دلیل پرستار باید همیشه واکر آنها را در دسترس آنها قرار دهد تا سالمندان بتوانند واکر خود را سریع ببینند و از آن استفاده کنند. دقت داشته باشد که اگر سالمندان زمین بخورند به زودی بهبود پیدا نمی کنند، به همین دلیل واکر آنها باید همیشه در دسترس باشد تا از آن استفاده کنند.


مراقبت از سالمندان واکردار--نگهداری از سالمندمراقبت از سالمندان واکردار

3. ایمن کردن فضای خانه

یکی از وظایف دیگر پرستاری که مراقبت از سالمندانی که واکر باید استفاده کنند را انجام می دهد، این است که تمامی وسایلی را که مانع راه رفتن سالمندان با واکر می باشد را جمع آوری کنند، چرا که آنها بدون شک نمی توانند با وجود آن وسیال در خانه به خوبی راه بروند. سیم های برق در خانه، فرش ها و … که هر گونه ناراحتی و اختلالی را در راه رفتن سالمند ایجاد می کند را باید پرستار از زمین جمع آوری کند. پرستاری که مراقبت از این سالمندان عزیز را انجام می دهد باید با دقت بسیاری راه رفتن سالمندان را مشاهده کند و در صورتی که مشکلی در راه رفتن آنها به وجود می آید سریعا آن را حل کند تا مانع زمین خوردن او شود.

اگر فرد سالمند در راه رفتن خود احساس درد و یا سوزش داشته باشد باید پرستار سریعا این موضوع را با پزشک او در میان بگذارد. البته در برخی از موارد امکان دارد که تنظیمات واکر دچار مشکل شده باشد و به همین دلیل سریعا پرستار  باید، تنظیمات آن را درست کند.