برخورد با سالمندان اولین قدم برای برقراری ارتباط مناسب است هر فرد مرده ها باورها و فرهنگ های خاص خودش را دارد و این نکته است که در ارتباط با سالمندان نباید فراموش کرد عقاید و ارزش های سالمندان امروز در جامعه ای کاملاً متفاوت با جامعه کنونی شکل گرفته است آنها حوادث تاریخی و شرایط اقتصادی اجتماعی و اشعاری را پشت سر گذاشتند تا اینکه آنچه برای سالمند کنونی گذشته است برای شما ممکن است سخت باشد و تنها یک ارتباط خوب می‌تواند این شکاف نسلی را هموار سازد  می‌توانید با رعایت اصول و مهارتهای ارتباط بین فردی ارتباط خوبی با سازمان برقرار کنید از جمله این ارتباط را می‌توان به نشستن کنار سالمند صحبت کردن چهره به چهره و اختصاص وقت کافی برای او اشاره کرد که نشان دهنده علاقمندی شما به یاری کردن وی می باشد
طریقه برقراری ارتباط با سالمند :
سالمندان را بشناسید و خواسته‌هایشان مطلع شوید
۱. از آنان سوال کنید تا بتوانید مشکلات و نگرانی‌های آنها را بهتر بفهمید و کمک بهتری را به ایشان عرضه کنید لازم است هنگام گفتگو با سالمندان به گفته آنان ارزش و احترام بگذارید
۲. اگر سالمند در حال صحبت کردن است به او فرصت دهید
تا حرفش را تمام کند و هیچگاه جمله سالمند را خودمان کامل نکنیم به یاد داشته باشیم در برابر پاسخ سوال من صبور باشیم وقت بیشتری صرف کنیم

۳. مسافت های آنار خوب و دقیق گوش بدهید ما باید به صحبت های سالمندان گوش فرا دهیم گوش دادن فعالانه چیزی چیزی بیش از شنیدن ساده است و در واقع همدلی با سالمند است همدلی با سالمند یعنی خودمان را جای فرد سالم بگذاریم و بفهمیم که اون موقعیت های مختلف چه فکری و احساسی دارد
۴. گفتگو یکی از اصول برقراری ارتباط با سالمندان حرف زدن با آنان است حرف زدن برای به زبان آوردن یک عقیده نظر احساس یا واقعیت است که بسیار مهم است توجه به این نکته مهم است که چگونه باید گفت لحن و تن صدا نیز بسیار اهمیت دارد �ر سالمند ناشنوا است هیچگاه نباید برای صحبت کردن با او صدایتان را بلند کنید یا فریاد بزنید برای اینکه او حرف‌های ما را بشنود با صدای معمولی و نزدیک گوشی که شنوایی بهتری دارد صحبت کنیم
۵. آغوش لمس و نوازش 

سیگار ابتدایی ترین و خصوصی ترین شکل برقراری ارتباط با سالمند لمس کردن بسیاری از سالمندان دچار محرومیت لمسی هستند در برقراری ارتباط با سالمندان می‌توانید محبت تفاهم اعتماد و امید و علاقه را با نگه داشتن دستهای لرزان در دست قوی به منتقل کنید یا برای بلند شدن از زمین او را کمک کنید یا با دست زدن به پشت سالمند و تعارف و تقدم برای عبور و احترام بگذارید
۶.تماس چشمی وقتی وقتی با سالمند کار میکنید میتوانید تماس چهره به چهره به خصوص تماس چشم ها برای جلب اعتماد استفاده کنید
۷. همواره سعی کنیم مصاحبی سرزنده برای سالمند باشید
۸.نیاز به عشق و تعلق

با خاطره کوی شرکت‌کنندگان به صحبت درباره وقایع گذشته تشویق می شوند که توسط عکس ها موسیقی اشیا و فیلم هایی گذشته یادآوری می‌شود
انجمن پرستاران آمریکایی از خاطره گویی به عنوان مداخله استاندارد پرستاری حمایت کرده و این مداخله را در مراقبت از سالمندان آسایشگاه ها پیشنهاد می کند که تحقیقات فراوانی مزایای خاطره گویی در سالمندان را بررسی کرده و نشان داده‌اند که خاطره گویی افسردگی را کاهش می دهد و باعث بهبود عملکرد شناختی می گردد و از جمله مداخلاتی است که برای تسکین مشکلات روانشناختی استفاده می شود همچنین  چیانگ و همکارانش معتقدند خاطره گویی در بهبود سلامت روانی و پیشگیری از اختلالات روانی کمک‌کننده از فعالیت‌های خاطره‌گویی تجربه مثبت و با ارزشی برای سالمندان مبتلا به دمانس را فراهم می کند
همچنین خاطره گویی به طور چشمگیری به افزایش اعتماد به نفس و بهبود رضایت از زندگی و کاهش احساس تنهایی در سالمندان منجر می گردد 
در بررسی فواید روانی دیگر خاطره‌نویسی سالمندان بیان کردند که خاطره نویسی با کمک به توانایی ها و ارتباطات اجتماعی و کمک به تخلیه هیجانی منجر به ایجاد رضایت و خوشحالی و ارتقای سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان می گردد
همچنین خاطره گویی باعث می‌شود که پرستاران در انجام فعالیت‌های پرستاری روزانه خود فعال تر باشند
روش خاطره گویی علاوه بر دارا بودن اثرات مثبت درمانی عوارض جانبی خطرناکی ندارد و نظر اقتصادی مقرون به صرفه است