شیوه ارتباط و رفتار با سالمندان

برخورد با سالمندان اولین قدم برای برقراری ارتباط مناسب است هر فرد مرده ها باورها و فرهنگ های خاص خودش را دارد و این نکته است که در ارتباط با سالمندان نباید فراموش کرد عقاید و ارزش های سالمندان امروز در جامعه ای کاملاً متفاوت…

تغذیه در سالمندان

تغذیه در سالمندی پیر شدن از سالخوردگی با کاهش تدریجی فعالیتهای فیزیکی و افزایش بیماری‌های مزمن همراه می‌شود ولی داشتن زندگی سالم و بهبود تغذیه تا حد زیادی قادر است از این مشکلات پیشگیری کند و یا آنان را تخفیف دهد با افزایش سن نیاز…

مراقبت های کلی سالمندی

مصرف دارو تمامی داروها در کنار اثرات درمانی مناصب خود دارای عوارض جانبی نیز می باشند که احتمال بروز آن در افراد سالمند بیشتر است ۲.در مصرف داروها باید مقدار دقیق و زمان مصرف دارو و دقت زیادی به عمل آید ۳. هرگز ادا روی…

نگهداری از سالمند الزایمری 

نگهداری از سالمند الزایمری :در این مقاله ما میخواهیم که مطالبی از  مراقبت از سالمند درخانواده های که بیماران آلزایمر دارند را در اختیار شما بگذاریم. مطالبی که از سالمند الزایمری در پیش داریم : تفاوت بین بیماری آلزایمر و زوال عقل چه کسی در…