خدمات پرستاری در منزل

خدمات پرستاری در منزل::یکی از خدماتی که امروزه برای سالمندان فراهم شده است و تقریبا…

انجام کلیه آزمایشات در منزل

شما ممکن است به هر دلیلی نیاز به آزمایشگاه پیدا کرده باشید. کافی است با…

ارسال تجهیزات پزشکی

موسسه پرستاری سینا  با هدف تامین انواع تجهیزات پزشکی و بیمارستانی مورد نیاز بیماران عزیز،…

فیزیوتراپی در منزل

خدمات فیزیوتراپی در منزل  برای کسانی مفید است که توانایی لازم برای رفت و آمد…

نگهداری از سالمند در منزل

عنوان شغلی  نگهداری از سالمند در منزل دارای ظرافت های خاصی است که سعی داریم در…

نگهداری از کودک در منزل

نگهداری از کودک در منزل با کودکیاران تحصیل کرده ومتناسب با شخصیت فرزندان شما خدماتی…