از آنجایی که سالخوردگی فرایند همگانی است و نگهداری از سالمندان بسیار مهم است و در کل دوران زندگی ادامه دارد و تمام تلاشهای سلولها و بدن رسیدن به سالمندی و سفر انتهایی بشر است

آماده ساختن کل جمعیت برای دوران سالخوردگی باید جنبه تفکیک ناپذیری از سیاست های توسعه اقتصادی اجتماعی می باشد و با مساعی زیادی در کلیه سطوح کشوری محله خانوادگی و فردی توأم گردد شیوه برخورد با این مسئله نیز باید جامعه و توسعه بوده و همه جنبه های حیات را که تعیین کننده کیفیت زندگی و سلامت جسم و روان آنان می باشد را در بر می گیرد در آغاز قرن بیست و یکم قرار داریم که در در آن شاخص امید به زندگی در بدو تولد برای جهانیان عمرزی ۶۶ سال عبور کرده است هر سال ۱.۷ درصد به جهان میت جهان افزوده می شود ولی این افزایش برای جمعیت ۶۵ سال و بالاتر دو نیم درصد است این فاصله ترکیبی سنی جمعیت را به سوی  سالمند شدن سوق می‌دهد و پیش بینی می شود که ربع قرن دیگر ۱.۲ میلیارد نفر حدود ۱۴ درصد از ساکنان این کره خاکی را افراد ۶۰ سال و بالاتر تشکیل دهد کشور ما ایران نیز از این تغییر جریانی تی بی نصیب نبوده است شاخص های آماری نشان می‌دهد که روند پیر شدن جمعیت در کشور ما نیز آغاز شده است
 با توجه به افزایش جمعیت سالمندان و انجام تحقیقات بیشتری درباره سالمندان احساس می شود لذا شناخت مشکلات و نیازهای آنان ضرورت دارد در سنین سالمندی افراد از یک نظر وضعیت فردی دچار مشکلاتی می‌شوند احتمال بروز علائم غیر معمول بیماری در سالمندان بیشتر می شود و آنها بیش از دیگران از چندین بیماری رنج می برند که بسیاری از این بیماریها مزمن بوده و غیر قابل درمان قطعی است وه بر مشکلات جسمی بسیاری از آنها با اختلالات روانی و عاطفی روبه‌رو می‌شوند و همچنین پایان دوران اشتغال شروع بازنشستگی احساس تنهایی و طرد شدگی فشار ناشی از صنعتی شدن جوامع که باعث جدایی عاطفی و روانی بین افراد شده است و وضعیت اجتماعی آنها را نیز دگرگون میکند و برای دستیابی به سالمندی فعال وسایل باید به تمام ابعاد سالمندی در جهت بهداشت روحی آنها توجه داشت
سالمندان به دلیل مشکلات فراوان از جمله از دست دادن همسر مهاجرت فرزندان فقدان نقش های اجتماعی و کاهش استقلال محدودیت‌های مالی افزایش ازدواج و خانه‌نشینی اختلالات جسمانی شرایط پزشکی و پیچیده و عوارض ناشی از مصرف های داروهای مختلف نسبت به اختلالات روانی و جسمانی اسیب پذیر می باشد به عنوان مثال افسردگی یکی از عمده‌ترین مشکلات سلامت روانی سالمندان است که از آن به سرماخوردگی بیماری روانی یاد می‌شود اما آنچه انجام یک پژوهش را از نظر محقق ضروری ساخته این بود که با وجود این که در بزرگسالان در فرهنگ کشور ما احترام خاصی دارند